KOKW Hoofding

 
statuten
U bent op pagina : Werking / Statuten.
 
 
 
 
 
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
 
 
 
Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"

 

 

 

Statuten:

Als gevolg van het nieuwe decreet op de v.z.w.’s van 2 mei 2002 was ook de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) verplicht zijn “oude” statuten opnieuw te bekijken en aan de wettelijk opgelegde vormen aan te passen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de formulering van bepaalde artikelen wat eenvoudiger te maken.

Op de buitengewone statutaire algemene vergadering van 26 oktober 2004 werden de nieuwe statuten eenparig goedgekeurd  door de effectieve leden.

De statuten omvatten volgende titels :

Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur
Titel II Leden
Titel III Algemene vergadering
Titel IV Rekeningen en begrotingen
Titel V Commissaris
Titel VI Raad van Bestuur
Titel VII Ontbinding en vereffening

 

 

De volledige inhoud van de statuten kunt u raadplegen door" hier te klikken voor de statuten".

Terug naar bovenaan de pagina

sublogo