KOKW Hoofding

 
oude
U bent op pagina : Werking / Bestuur.
 
Homepage
Werking van de Kring
Agenda en Nieuws
Documentatiecentrum
Recente Publicaties
Jaarverslagen
Archief Collecties
 
 
Mercatormuseum
SteM (museum)
 
 
Contactgegevens
Lidmaatschap
Links
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
Sitemap

 

 

 

Samenstelling bestuur:

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vergadert in principe elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de maand juli) om 9:30 uur.

Op de statutaire algemene vergadering van zondag 16 maart 2016, gewijzigd en aangevuld tijdens de algemene vergadering van maart 2020, werden de effectieve bestuursleden bij geheime stemming gekozen, waarvan het mandaat in principe loopt tot 2024.

De samenstelling van het huidige bestuur bestaat uit de:

Voorzitter
Chris De Beer, 9100 Sint-Niklaas, info@kokw.be of christiaandebeer6@gmail.com

Ondervoorzitter
Sandra Vancauwenberghe, 9100 Sint-Niklaas, icon@kokw.be of ondervoorzitter@kokw.be

Penningmeester
Marleen De Beer, 9100 Sint-Niklaas, marleen.debeer123@gmail.com

Secretaris
Kristof Van Remoortere, 9100 Sint-Niklaas, kristofvanremoortere@hotmail.com

Leden
Sofie Buyse (Sint-Niklaas) - Rudi De Clercq (Elversele) - Ronny De Mulder (Sint-Niklaas) – Eddy Maes (Sint-Niklaas) – Erik Janssen (Sint-Niklaas) - Koen Verstraeten (Sint-Niklaas) - Marleen De Beer (Sint-Niklaas) - Trees Ongena (Belsele)

De volgende Algemene Vergadering KOKW gaat door op zondag 19 maart 2023 in het Mercateomuseum : enkel voor leden van de Algemene vergadering.

Commissarissen

Herbert Smitz (Sint-Gillis-Waas) en Eddy Maes (Sint-Niklaas)

Ere-voorzitter: Alfred Van der Gucht

Taakverdeling :

Onderwerp Verantwoordelijke webmailadres
Voorzitter Chris De Beer Mail naar Voorzitter
Ondervoorzitter Sandra Vancauwenberghe Mail naar Ondervoorzitter
Penningmeester Marleen De Beer Mail naar Penningmeester
Secretaris Kristof Van Remoortere Mail naar Secretaris
Redactieraad ANNALEN Patty De Meester

Mail naar Redactie ANNALEN

Bibliotheek Rudi De Clercq Mail ifv Bibliotheek
Oude Bibliotheek (door werken huis Janssens buiten dienst) Mail ifv Oude Bibliotheek
Archief (Ancien Régime) Koen Verstraeten Mail ifv Archief
Archief (Hedendaags archief) Erik Janssen Mail ifv Archief
3D-Collecties Sofie Buyse Mail ifv 3D-Collecties
Iconografie Sandra Vancauwenberghe Mailifv Iconografie
Cartografie Eddy Maes / Trees Ongena Mail ifv Cartografie
Stockbeheer Marleen De Beer Mail ifv Stockbeheer
Public Relations Ronny De Mulder Mail naar PR
Website Herbert Smitz Mail naar webmaster

Terug naar bovenaan de pagina

sublogo