KOKW Hoofding

en Francais

in English

Objecten

Lafreri

Goudboem

Globes

Har

U bent op pagina : Documentatiecentrum / Topstukken
 
Homepage
Werking van de Kring
Agenda en Nieuws
Documentatiecentrum
 
Recente Publicaties
Jaarverslagen
Archief Collecties
 
 
Mercatormuseum
SteM (museum)
 
 
Contactgegevens
Lidmaatschap
Links
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
Sitemap

 

 

 

Topstukken

Het decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang van 24 januari 2003 - het zogenaamde Topstukkendecreet –  houdt de bescherming van het belangrijkste roerend cultureel erfgoed in dat omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven.

Deze bescherming houdt in dat een beperkte lijst zal worden opgesteld van de zeldzame en onmisbare topstukken in Vlaanderen waarop het ‘topstukkendecreet’ van toepassing zal zijn.

Voor deze topstukken gelden beschermingsmaatregelen inzake fysische ingrepen. Verder kunnen voor de beschermde voorwerpen en verzamelingen restauratiesubsidies aangevraagd worden: de kosten voor conservatie en restauratie komen in aanmerking tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten.

Het topstukkendecreet behelst ook een uitvoerreglementering voor topstukken (om ze buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen) en een aankoopverplichting door de Vlaamse overheid bij een eventuele weigering van de uitvoervergunning. De eventuele aankoop gebeurt tegen de internationale marktwaarde.

De K.O.K.W. beschikt over een vijftal topstukken in haar bezit, hierna opgesomd en toegelicht.

Meer over de Vlaamse regelgeving terzake kunt u vinden onder cultuur en erfgoed

 

5 TOPSTUKKEN in bezit van de K.O.K.W.
Beschrijving :
klik op foto voor meer info
Besluit Vlaamse Regering
   
Globes
Gerard Mercator - Aardglobe (1541) en hemelglobe (1551)
Har
Franciscus Haraeus - Aardglobe (1615-1617
Lafreri

Antonio Lafreri - I.A.T.O.-atlas (16de eeuw)

Uitmuntende brochure te koop bij de KOKW of digitale bestelling hier

Goudboem
Verzamelhandschrift rederijkerskamer
De Goudbloem Sint-Niklaas
Meelzak
Meelzak uit wereldoorlog 1

Terug naar bovenaan de pagina

sublogo